Veleposlaništvo RS Ottawa /Novice /
19.10.2015  

Javni razpis Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/2006) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja


              Javni razpis za razpisno področje B v letu 2016:
                        finančna podpora Slovencem po svetu


1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad).

2) Namen in cilji javnega razpisa

Namen javnega razpisa za razpisno področje B v letu 2016: finančna podpora Slovencem po svetu (v nadaljevanju: javni razpis) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete,
2. medsebojno povezovanje ter povezovanje z Republiko Slovenijo na vseh področjih, vključno s povezovanjem preko spletnih orodij,
3. krepitev dejavnosti mladih in za mlade,
4. krepitev sodelovanja z Republiko Slovenijo na področju gospodarstva,
5. krepitev sodelovanja z Republiko Slovenijo na področju znanosti in izobraževanja,
6. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu.

3) Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

4) Prosilci javnega razpisa

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

besedilo razpisa in dokumantacija razpisa sta dosegljiva na spletni strani Urada: 

http://www.uszs.gov.si.