Veleposlaništvo RS Ottawa /Novice /
28.02.2014  

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

 

 

Obveščamo vas, da bodo v nedeljo, 25. maja 2014 volitve poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament.

 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 12. februarja 2014 izdal Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 12/14 z dne 14.2.2014.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek 24.2.2014.

Volitve v Evropski parlament urejajo Direktiva sveta 93/109/ES z dne 6.12.1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani, Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in Zakon o evidenci volilne pravice.

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v Kanadi bodo potekale na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Ottawi in na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Torontu.

 

Razgrnitev volilnih imenikov:


Vsak volivec ima pravico pregledati vpise v volilnem imeniku in opozoriti na napake ali pomanjkljivosti kot so npr. pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca.

(Pojasnilo: Vse spremembe osebnih imen, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev zakonske zveze, razveza, priznanje očetovstva…) je mogoče odpraviti le ob posredovanju tujega izpiska iz matične knjige.)

V kolikor nameravate glasovati na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Ottawi ali na Generalnem konzulatu v Torontu, lahko po 15. marcu in do vključno 9. maja 2014, na Veleposlaništvu RS v Ottawi, po telefonu  preverite ali ste vpisani v volilni imenik ter ali so vaši podatki pravilni.

 

GLASOVANJE IZ TUJINE

1. GLASOVANJE IZSELJENCEV (volivcev s stalnim prebivališčem v tujini):

Izseljenci (polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini) bodo na naslove stalnega prebivališča prejeli obvestilo o razpisu volitev in možnih načinih uresničevanja volilne pravice. Skupaj z obvestilom bodo prejeli tudi volilni material, ki bo vseboval uradno prazno glasovnico in volilno karto.

 

Izseljenci lahko glasujejo:

a) osebno na enem izmed diplomatsko konzularnih predstavništev RS z odprtim voliščem, v Kanadi: na Veleposlaništvu RS v Ottawi ali na Generalnem konzulatu RS v Torontu (tam kjer so vpisani v posebni volilni imenik) ali

b) po pošti (vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini bodo na svoj naslov prejeli volilno karto in glasovnico po uradni dolžnosti), ali

c) v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji). V RS bodo odprta posebna volišča (OMNIA) namenjena izseljencem. Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji do 21.5.2014. Obrazec je dosegljiv tukaj.

 

2. GLASOVANJE ZDOMCEV (volivcev, ki so začasno v tujini oziroma volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji, in so torej vpisani v splošni volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije, ter so na dan glasovanja začasno v tujini):

Zdomci (slovenski državljani, ki so začasno v tujini) lahko uresničujejo volilno pravico iz tujine:

a) osebno na enem izmed diplomatsko konzularnih predstavništev RS z odprtim voliščem, V Kanadi: na Veleposlaništvu RS v Ottawi ali na Generalnem konzulatu RS v Torontu, v kolikor bodo najkasneje do 25. aprila 2014 Državni volilni komisiji posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje na Veleposlaništvu RS v Ottawi ali na Generlanem konzulatu RS v Torontu. Obrazec je na voljo tukaj.

b) po pošti, v kolikor bodo najkasneje do 25. aprila 2014 Državni volilni komisiji posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje po pošti. Obrazec je na voljo tukaj.

c) na volišču v Republiki Sloveniji (kjer so vpisani v volilni imenik)

 

Na spletni strani Državne volilne komisije:

 http://www.dvk-rs.si/index.php/si/obrazci-za-volivce

so že objavljeni obrazci za državljane RS, ki so začasno v tujini (zdomci) in bi želeli glasovati na diplomatsko konzularnem predstavništvu, kjer bo odprto volišče ali po pošti iz tujine.

Zainteresirani volivci lahko do 30 dni pred izvedbo volitev (to je do vključno 24. aprila 2014), izpolnjen obrazec za glasovanje po pošti ali na Veleposlaništvu v Ottawi ali na Generalnem konzulatu v Torontu posredujejo Državni volilni komisiji na naslov: Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, po faksu na številko 00386 1 4331 269 ali elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.

Rok za oddajo obvestila (sporočila) je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo se zavrže kot prepozno vloženo!

Zahtevki za glasovanje in dodatne informacije o volitvah so dostopne na spletni strani Državne volilne komisije www.dvk.gov.si.

 

POTRJEVANJE OBRAZCEV PODPORE:


Z dnevom začetka izvajanja volilnih opravil, to je s 24. 2. 2014, lahko volivci oddajo podporo kandidatom za poslance v Evropski parlament. Podpore se bodo zbirale do 25. 4. 2014.

 

Skladno z določbami Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije lahko kandidate za poslanke in poslance v Evropski parlament predlagajo politične stranke in volivke in volivci (v nadaljevanju volivec), na listi pa je lahko največ 8 kandidatov, volivec da podporo samo eni listi kandidatov.

Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih Državne volilne komisije, ki so dosegljivi na spletni strani te komisije in sicer najkasneje do 25. aprila 2014.

Podporo  s podpisom na predpisanem obrazcu lahko dajo tudi tisti volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini. Volivec  obrazec podpore podpiše pred uradno osebo Veleposlaništva Republike Slovenije v tujini. Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore  sam pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu v Republiko Slovenijo.

V Uradnem listu RS št. 13/2014 z dne 17.2.2014 je bilo objavljeno Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament, skupaj z obrazci podpore, ki so objavljeni tudi na spletnih straneh Državne volilne komisije - http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-ep-2014

Poslanci iz Republike Slovenije v Evropski parlament se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu z možnostjo preferenčnega glasu, območje Republike Slovenije pa je ena volilna enota.

Državna volilna komisija, bo obvestila pristojne organe drugih držav o kandidaturah njihovih državljanov, ki kandidirajo na volitvah v Evropski parlament v Republiki Sloveniji.

Podporo kandidatom za poslance lahko dajo vsi državljani Republike Slovenije ter državljani drugih držav članic Evropske unije, ki so vpisani v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament. Skladno s 17. členom ZVPEP lahko vsak poslanec in vsak volivec da podporo samo eni listi kandidatov.

V kolikor želite obrazec podpore potrditi na Veleposlaništvu RS v Ottawi,  ali na Generalnem konzulatu v Torontu, prosimo, da predhodno pokličete na tel. št. 613 565 5781 ali pišete na vot (at)gov.si za dogovor o terminu.

Informacije o načinih glasovanja in potrjevanju obrazcev podpore ter potrebni obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije, v primeru nejasnosti pa se lahko obrnete tudi na tukajšnje Veleposlaništvo.