Veleposlaništvo RS Ottawa /Novice /
28.04.2014  

Obveščamo, da bo 8. junija 2014 zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A1).

 

 

Na podlagi 12., 22. in 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 24. april 2014 sprejel odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o  Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A1).

Za dan izvedbe referenduma je določena nedelja 8. junija 2014

Referendumsko vprašanje se glasi:

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 28. januarja 2014?«.

Izseljenci, volivci s stalnim prebivališčem v tujini, lahko volilno pravico uresničujete na naslednje načine:

a)    8. junija 2014 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije

b)    po pošti, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 23. maja 2014 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti. Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si

c)    ali na volišču na območju Republike Slovenije, če boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in če boste obvestilo o nameri pravočasno  posredovali Okrajni volilni komisiji, na območju katere boste glasovali ali Državni volilni komisiji. Zadnji dan za posredovanje obvestila je 4. junij 2014.

 

Zdomci – volivci, z začasno prebivališčem v tujini ali volivci, ki ste v tujini slučajno, lahko svojo volilno pravico v tujini uresničujete na naslednje načine:

 

a)    8. junija 2014 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije z odprtim voliščem, če pravočasno to je do vključno 23. maja 2014 Državni volilni komisiji posredujete obvestilo, da želite glasovati na DKP.

Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si.

 

b)    po pošti iz tujine, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 23. maja 2014 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti iz tujine. Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si.

 

Volivce obveščamo, da bo volišče v nedeljo 8. junija 2014 od 9.00 do 17.00 ure odprto tudi na

Veleposlaništvu RS v Ottawi (150 Metcalfe Street, Ottawa, K2P 1P1)  in

Generalnem konzulatu RS v Torontu (747 Brown´s Line, Etobicoke, M8W 3V7)

Prav tako bodo volišča odprta na naslednjih diplomatskih predstavništvih in konzulatih  Republike Slovenije: GK v Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu,  VP na Dunaju, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP v Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Tokiu, VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu.

 

Vsem volivcem, ki želijo glasovati po pošti iz tujine svetujemo, da obvestilo čim prej posredujejo Državni volilni komisiji!

Izpostaviti želimo, da poteka postopek uresničevanja volilne pravice pri referendumu nekoliko drugače kot pri volitvah, saj Državna volilna komisija na naslov volilca v tujini ne pošilja volilnega materiala po uradni dolžnosti, temveč posreduje volilni material le tistim volilcem, ki pravočasno, to je najkasneje do  23. maja  obvestijo Državno komisijo, da želijo glasovati po pošti.

 

Vse obrazce, s katerimi bi se želeli prijaviti v katero od navedenih oblik glasovanja lahko najdete na spodnji povezavi:

 

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/referendum-2014-obrazci-za-volivce