Veleposlaništvo RS Ottawa /Novice /
10.09.2012  

Volitve Predsednika RS bodo 11. novembra 2012

Predsednik Državnega zbora RS je razpisal predsedniške volitve za 11. novembra 2012. Hkrati je sporočil, da bo drugi krog volitev, če bo potreben, izveden 2. decembra 2012.

Vsak volivec ima pravico pregledati vpise v volilnem imeniku in opozoriti na napake ali pomanjkljivosti kot so npr. pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca. Vse spremembe osebnih imen, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev ZZ, razveza, priznanje očetovstva…) je mogoče odpraviti le s posredovanjem tujega izpiska iz matične knjige.

Glasovanje izseljencev (osebe s stalnim prebivališčem v tujini):
Izseljenci bodo prejeli  na naslove stalnega prebivališča obvestilo o razpisanih volitvah za predsednika republike in možnih načinih uresničevanja volilne pravice skupaj z volilnim materialom. Obvestilo bo vsebovalo dve ovojnici; ena ovojnica je namenjena za prvi krog glasovanja 11. novembra 2012, drugo ovojnico pa lahko uporabite za morebitni drugi krog glasovanja, ki bo 2. decembra 2012.

Posebej vas opozarjamo, da lahko za prvi krog glasovanja v nedeljo 11. novembra 2012 uporabite samo glasovnico z imeni kandidatov ali uradno prazno glasovnico, ki ima oznako »ZA PRVI KROG«, če glasujete na območju države za katero je DVK odločila, da se uporabi uradna prazna glasovnica, da za morebitni drugi krog lahko uporabite samo priloženo uradno prazno glasovnico, ki ima oznako »ZA DRUGI KROG«. Če navodila iz te točke ne boste upoštevali in boste poslali napačno glasovnico, jo volilna komisija ne bo upoštevala.

Izseljenci lahko uresničujejo volilno pravico na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v državi, kjer so vpisani v posebni volilni imenik (če je v tej državi odprto volišče), ali po pošti (vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini bodo na svoj naslov prejeli tudi glasovnico in volilno karto z navodili) ali pa v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji).

V RS bodo odprta posebna volišča (OMNIA) namenjena izseljencem (obrazec za glasovanje na volišču OMNIA). Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji oziroma upravni enoti najkasneje do 08. novembra 2012. Za dodatne informacije kliknite tukaj.

Glasovanje zdomcev (osebe z začasnim prebivališčem v tujini):
Zdomci lahko uresničujejo volilno pravico na enem izmed diplomatsko konzularnih predstavništev RS z odprtim voliščem, po pošti ali na svojem volišču v Republiki Sloveniji.

Zdomci, ki želijo voliti na diplomatsko konzularnem predstavništvu ali po pošti morajo svojo namero pravočasno, do 11. oktobra 2012, sporočiti Državni volilni komisiji na naslov DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, po faksu št. 00386 1 43 31 269 ali pa podpisan in skeniran zahtevek posredujejo na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si (obvestilo najdete tukaj). Upoštevali se bodo le tisti zahtevki, ki bodo na naslov DVK prispeli najkasneje do 11. oktobra 2012.

Volišči bosta v Kanadi odprti na Generalnem konzulatu RS v Torontu in Veleposlaništvu RS v Ottawi.