Veleposlaništvo RS Ottawa /Novice /
18.12.2012  

Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014, ki ga je Državni zbor sprejel na seji dne 6. 12. 2012.

V skladu s prvim odstavkom 16.a člena ZRLI, je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 sreda, 19. 12. 2012. Zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov pa torek, 22. 1. 2013.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: »PROTI RAZGRADNJI DRUŽBENEGA STANDARDA«

Skladno s 16b. členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo predlogu za vložitev zahteve za začetek postopka za sprejem o Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014.

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Svojo podporo lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba veleposlaništva RS v Kanadi.

Vsak volilni upravičenec bo moral podporo lastnoročno podpisati pred uradno osebo veleposlaništva in bo s seboj potreboval osebni dokument. 

Volivec izpolnjen in potrjen obrazec podpore pošlje pobudniku na naslov: Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije,
Dalmatinova 4,
1000 Ljubljana