Veleposlaništvo RS Ottawa /Novice /
31.07.2020  

Prehajanje državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa - obvestilo za osebe, ki prihajajo v Slovenijo iz Kanade

Z današnjim dnem (31. julij 2020) je Kanada uvrščena na "rumeni" seznam držav. To pomeni, da lahko osebe, ki prihajajo v Slovenijo iz Kanade, v Slovenijo vstopijo pod sledečimi pogoji:  

Osebe, ki prihajajo v Slovenijo iz Kanade, vključno s slovenskimi državljani in imetniki dovoljenja za prebivanje, morajo v Sloveniji v 14 dnevno karanteno.  

Izjeme od obveznosti karantene veljajo za osebe iz prvega odstavka 10. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Med tem izjemami so: čezmejni dnevni ali tedenski delovni migranti, osebe v gospodarskem prometu, osebe z zdravstvenim pregledom ali posegom, osebe, ki prehajajo mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje; za 24 ur lahko vstopijo osebe: zaradi pogreba bližnjega sorodnika, zaradi vzdrževanja stikov z bližnjimi sorodniki in zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2113#.  

Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 1.a), 2., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. in 16. točke prvega odstavka 10. člena odloka, morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja. Izvidi testov, ki so bili opravljeni v Kanadi ne veljajo.  

Najnovejše podatke o pogojih za vstop v Republiko Slovenijo v času pandemije COVID-2019 lahko najdete na:  

 

Več informacij o pogojih vstopa v Republiko Slovenijo je na razpolago na:

https://www.policija.si/
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/