Veleposlaništvo RS Ottawa /Konzularne zadeve /Vloga za izdajo osebne izkaznice /

Vloga za izdajo osebne izkaznice

Od leta 2013 lahko slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, vlogo za novo osebno izkaznico vložijo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

 

Republika Slovenija izdaja štiri vrste osebnih izkaznic:

  1. Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo treh let;
  2. Državljanu staremu od treh do osemnajst let se izda osebna izkaznica z veljavnostjo pet let;
  3. Polnoletni državljan lahko dobi osebno izkaznico z veljavnostjo deset let;
  4. Če je državljan več kot enkrat izgubil osebno izkaznico, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.

 

Vlogo za osebno izkaznico mora državljan vložiti OSEBNO, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se tudi mora podpisati.

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let, vlogo za osebno izkaznico poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti ob tem prav tako navzoč.

Vloga se lahko vloži le na veleposlaništvu RS v Ottawi ter v času konzularnih ur, ki se občasno izvajajo v drugih mestih (Toronto, Vancouver, Calgary).

 

Postopek izdelave osebne izkaznice traja približno 2-3 tedne.

 

Zahtevana dokumentacija ob podaji vloge za osebno izkaznico:

  • stara osebna izkaznica (če osebne izkaznice še nimate, predložite osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije)
  • fotografija
  • plačilo konzularne takse (v gotovini ali z money order).

 

Konzularna taksa:

  • 116 CAD za osebno izkaznico z veljavnostjo 10 let;
  • 92 CAD za osebno izkaznico z veljavnostjo 5 let;
  • 68 CAD za osebno izkaznico z veljavnostjo 3 leta.

(op. cene se mesečno spreminjajo. Konzularne takse so namreč opredeljene v EUR. Glede na nihanje tečaja EUR/CAD se zato spreminja tudi cena v CAD.) 

 

Prosimo, da preko elektronske pošte sloembassy.ottawa(at)gov.si ali po telefonu zaprosite za termin, v kolikor nameravate podati vlogo za izdajo osebne izkaznice na veleposlaništvu.