Veleposlaništvo RS Ottawa /Konzularne zadeve /Vloga za izdajo potnega lista /

Vloga za izdajo potnega lista

Državljan Republike Slovenije, ki v tujini stalno ali začasno prebiva, lahko na veleposlaništvu vloži vlogo za izdajo potnega lista. Od leta 2009 Republika Slovenija izdaja biometrične potne listine z biometrijo podobe obraza in dveh prstnih odtisov. Prstni odtisi se odvzamejo vsem, ki so starejši od 12 let.

 

Republika Slovenija izdaja štiri vrste potnih listov:

  1. Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo treh let;
  2. Državljanu staremu od treh do osemnajst let se izda potni list z veljavnostjo pet let;
  3. Polnoletni državljan lahko dobi potni list z veljavnostjo deset let;
  4. V izjemnih primerih, ko prstnih odtisov iz zdravstvenih razlogov ni mogoče odvzeti ali je državljan več kot enkrat izgubil potni list, se izda potni list z veljavnostjo enega leta.

 

Vloga za potni list mora biti zaradi identifikacije in odvzema prstnih odtisov vložena OSEBNO in sicer le na veleposlaništvu v Ottawi. Za državljana, ki je mlajši od 18 let, vlogo za potni list vloži zakoniti zastopnik.

Vloge za novi potni list NI MOGOČE podati na častnih konzulatih.

Občasno veleposlaništvo organizira konzularne ure v drugih mestih (npr. v Torontu, Vancouvru, Calgaryju). Ko se določi termin konzularnih ur, se na spletni strani pod novicami in na FB strani objavijo natančnejše informacije.

 

Kaj je potrebno prinesti s seboj, ko se poda vloga za potni list?

  • stari potni list Republike Slovenije
  • fotografija (eno fotografijo)
  • plačilo konzularne takse.

 

Konzularna taksa se lahko poravna z gotovino ali money order. Konzularna taksa znaša:

  • 180 CAD za potni list z veljavnostjo 10 let - za vse polnoletne osebe
  • 120 CAD za potni list z veljavnostjo 5 let - za osebe od 3 do 18 let starosti
  • 90 CAD za potni list z veljavnostjo 3 leta - za osebe do 3 let starosti

(op. cene se mesečno spreminjajo glede na nihanje tečaja EUR/CAD) 

 

V primeru pogrešitve, izgube oz. odtujitve potnega lista mora državljan Republike Slovenije pogrešitev potnega lista naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije najkasneje v 30 dneh od pogrešitve.

V naznanitvi pogrešitve je potrebno navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve potnega lista in priložiti kopijo policijskega zapisnika, ki dokazuje, da je bila pogrešitev oz. izguba potnega lista prijavljena policiji. Prosilec za naznanitev izgube oz. pogrešitve potnega lista se mora izkazati z drugim veljavnim osebnim dokumentom.

 

Prosimo, da preko elektronske pošte  sloembassy.ottawa(at)gov.si ali po telefonu zaprosite za termin, v kolikor nameravate podati vlogo za izdajo potnega lista na veleposlaništvu.